Lựa chọn loại máy ống xả ra bên ngoài là tốt nhất. Vì khói bếp, dầu mỡ, mùi khó chịu sẽ được thoát ra ngoài cho căn bếp thoáng khí hơn.

Nhưng nếu căn bếp không thiết kế ống thoát khí bạn phải lựa chọn loại máy có thanh hoạt tính có chức năng lọc sạch mùi

TOP

X